NOVOSTI

objavljeno: 03. 04. 2015.

Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti BiH utemeljili su matičari. Jedino matičari ili akademici mogu birati akademike. Imali smo 13 matičara. Sedam je iz HAZU-a iz Zagreba, 5 iz ANU BiH i jedan...

objavljeno: 03. 04. 2015.

Hrvatska akademija za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine utemeljena je danas u Mostaru, a za njenog predsjednika izabran je akademik Jakov Pehar.
Pehar je istaknuo kako je put do...

Stranice

INFO O AKADEMIJI

Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini
Mostar, Matice Hrvatske b. b. (Sveučilišni kampus)

 

Telefon: 036/333-725; 036/313-724
Fax: 036/333-725
e-mail: [email protected]