objavljeno 25. 06. 2019.

Održana Svečana sjednica HAZU BiH

22. lipnja 2019. godine održana je Svečana sjednica HAZU BiH, u povodu Dana Akademije na kojoj je podneseno slijedeće
IZVJEŠĆE O RADU:
U vremenu od prošle Svečane sjednice do danas Akademija je imala redovite sjednice Predsjedništva, kao i sjednicu Skupštine.
Rad Akademije odvijao se u više pravaca, suglasno Programu rada za tekuću godinu i obvezno prema Statutu Akademije.
1. Znanstveni skupovi: Neum, znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu“; Suorganizatori i pokrovitelji znanstvenog skupa s međunarodnim učešćem „Kongres ortopeda i traumatologa BiH“; Učešće na konferenciji „Economic System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Policies Ahead“ u organizaciji Asocijacije za studije Europske zajednice u BiH – ECSA BiH.
2. Okrugli stolovi: „Suradnja znanosti i gospodarstva kao temelj jačanja konkurentnosti“ u zajednici sa Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske; Okrugli stol Akademija za znanost u BiH.
3. Akademska javna tribina: Livno, „Optimalni modeli ustavnopravnog preustroja BiH na njezinu europskom putu“ - predavač akademik Božo Žepić; „Od Bečkoga dogovora do Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“ – predavač akademik Šimun Musa.
4. Izdavačka djelatnost - promocija knjiga i nakladništvo: Promocija časopisa HAZU BiH – Vidici.
„Iznad crte-moja vizija europske BiH“ akademika Dragana Čovića;
„Iznad crte 2 – Susret s vjerskim velikodostojnicima“ akademika Dragana Čovića;
Promocija znanstveno književnog opusa i knjige „Moj životni put“ akademika Bože Žepića;
Promocija troknjižja (Mostarski dragulji, I to je to, Kud plovi ovaj brod) akademika Josipa Muselimovića;
Suorganizacija promocije knjige „Čovjek i Okoliš“, autora Nevenka Hercega, Svjetlane Stanić-Koštroman i Maria Šiljega;
Nakladništvo Monografija: „Krunoslav Cigoj“ - autor mr. sc. Jasmin Bašić; „Pa i to je Mostar“ - autori akademik Ante Miškovića i prof. Alija Cigić.

5. Izložbe: Organizacija i pokroviteljstvo izložbe akademskog kipara Florijana Mićkovića u Podgorici (Crna Gora).
6. Sudjelovanja na događajima i skupovima: Hrvatskog Društva za znanost i umjetnost Sarajevo; otvaranje „Mostarskog proljeća 2019.-XXI. dana Matice hrvatske Mostar“.
7. Posjete Županijama: ZHŽ, SBŽ i Posavska Županija; Planovi za posjete ostalim Županijama.
8. Otvaranje spomen-parka u Čapljini – „dr. Jakov Pehar“.
9. Sporazumi: Sporazum o suradnji s Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske; Sa Sveučilištem u Mostaru; HDZU Sarajevo; Udruga „Prsten“ u BiH; U pripremi je prijedlog sporazuma sa HAZU Zagreb, Akademijom nauka u Crnoj Gori.
10. Osnivanje tijela Akademije: „Povjerenstvo za međunarodnu akademsku suradnju“, i „Stalno povjerenstvo za normativnu djelatnost“. Imenovanje Organizacijskog i Programskog odbora za znanstveni skup „Hrvati u Bosni i Hercegovini 25 godina poslije Daytona“, koji će se u organizaciji HAZU BiH i HAZU Zagreb održati 2020. godine.

11.Prijem novih članova:
- Prijem novih Dopisnih članova:
1. Ivo Čolak – Razred za tehničke znanosti
2. Lidija Pehar – Razred za društvene i humanističke znanosti
3. Mira Šunjić-Beus - Razred za društvene i humanističke znanosti
4. Zoran Tomić - Razred za društvene i humanističke znanosti
1. Počasni član – Marijan Šunjić – Razred za biotehničke i prirodne znanosti

- Prijem članova suradnika:
1. prof. Ivan Sivrić - Razred za društvene i humanističke znanosti
2. prof. dr. sc. Dragan Babić - Razred za medicinske znanosti
3. doc. dr. sc. Tihomir Prusina - Razred za biotehničke i prirodne znanosti

12. Prijava projekata po natječajima: Državnog ureda za Hrvate izvan RH (4 projekta); Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (1 projekt); Federalnog ministarstva kulture i sporta (2 projekta); Fondacija za izdavaštvo Sarajevo (1 projekt).

13. Financijska situacija: U tijeku je rasprava o redovitom financiranju Akademije.
14. Prijedlog za Vijeće Akademija u BiH