O AKADEMIJI

Hrvatska Akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini
Mostar, Matice hrvatske b. b. (Sveučilišni kampus)
Telefon: 036/333-725; 036/313-724
Fax: 036/333-725
e-mail: [email protected]

HAZU u BiH je registrirana samostalna ustanova koja je utemeljena Zakonom o Akademiji. Organizacijska struktura Akademije je sljedeća: Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik, Glavni tajnik, tajnici Razreda i suradnici.

Akademija ima šest razreda i to:

  • Razred društvenih i humanističkih znanosti,
  • Razred biotehničkih i prirodnih znanosti,
  • Razred za filološke znanosti i književnost,
  • Razred medicinskih znanosti,
  • Razred tehničkih znanosti,
  • Razred za umjetnost.

Akademija ima status pravne osove sa jasno utvrđenim programom rada i pravilnicima koji su predviđeni Zakonom i Statutom Akademije.

Predsjednik Akademije je akademik Mladen Bevanda, prof. emeritus.

Akademija je osnovana 23. 06. 2014. godine i organizirana po svim pravilima i univerzalnim kriterijima za izbor njenih članova. Trenutno broji 54 člana Akademije. U Akademiji biraju se počasni članovi, redoviti članovi, dopisni članovi i suradnici. Što je previđeno Pravilnikom o predlaganju i izboru članova Akademije.

 

INFO O AKADEMIJI

Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini
Mostar, Matice Hrvatske b. b. (Sveučilišni kampus)

 

Telefon: 036/333-725; 036/313-724
Fax: 036/333-725
e-mail: [email protected]